Thứ Hai, 29 tháng 11, 2010

VI EN OÉP BLỐC (VNWEBLOGS). Thơ. Lê Trường Hưởng

Thông tin về vnweblogs xin xem ở địa chỉ:
http://vn.360plus.yahoo.com/v_nguyenanh

Kính báo:
Khi tôi post bài này thì anh Nguyên Hùng báo tin VNWEBLOGS đã sống lại nhưng chưa post được bài. Tôi vào trang thấy Admin khất 1, 2 ngày nữa! Chúc mừng và cảm ơn Admin!
Hẹn gặp lại quí vị!Ngày lại qua ngày vẫn đợi, mong
Vi en oép blốc(Vnweblogs) có còn không?
Hắc cơ(Hacker) phá nát luôn bằng được
Trang chủ giữ gìn mãi chẳng xong
Sập mái, tiểu nhân mừng, đắc chí
Tan nhà, quân tử giận, đau lòng
Tự do sáng tác tìm đâu nhỉ?
Phiêu dạt khắp nơi cả cộng đồng

L.T.H.