Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

Ý KIẾN CỬ TRI GỬI QUỐC HỘI. Thơ. Lê Trường Hưởng

Mỹ quyết định phạt hãng BP 20 tỷ USD vì sự cố tràn dầu ở vịnh Mexico
Rác thải của Formosa chôn trong trang trại của Giám đốc công ty môi trường
"Đau đầu" chuyển đổi sinh kế cho Ngư dânFormosa xả thải làm Cá chết hàng loạt suốt giải miền Trung!Ý KIẾN CỬ TRI
GỬI QUỐC HỘI


Năm trăm triệu chẳng thấm vào đâu!

Chuyển đổi nghiệp Ngư phải tính mau!

Lãnh hải không còn là kế hiểm

Chủ quyền sẽ mất chính mưu sâu!

Môi trường độc hại còn lưu lại

Nòi giống suy tàn mãi đên sau

Phải kiện ra Tòa quân diệt chủng

Chỉ tên vạch mặt khắp toàn Cầu!


L.T.H.


Formosa chôn chất thải rắn ở trang trại của ông Lê Quang Hòa,
Giám đốc Công ty môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh.