Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

CÓ "DỚP"! Thơ. Lê Trường Hưởng

                 Sân vận đông Quốc gia Mỹ ĐìnhCÓ “DỚP”?

Mỹ Đình Đội tuyển đá toàn thua!
Dân bảo: Tầu Ô nó…“yểm bùa”!
Xây dựng sân này cam…đắng chát
Khánh thành bãi đó chịu…cay chua
Hết mình mà lại không sao đấu
Gắng sức cớ gì chẳng thể đua
“Có dớp” nên toàn may mắn…tuột
Chuyển đi chỗ khác thật như…đùa!

L.T.H.


                       Thua! thua! và...thua!