Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

VỪA HỒNG VỪA CHUYÊN…Thơ. Lê Trường Hưởng


VỪA HỒNG VỪA CHUYÊN…


Vừa CHUYÊN nhưng lại phải vừa HỒNG

Quan chức HỒNG CHUYÊN…đẹp đúng không?

Tiến sĩ bằng ma CHUYÊN đã đat

Cố nông người thật chắc HỒNG xong

CHUYÊN mờ HỒNG thắm là…con bố

CHUYÊN ngắn HỒNG dài tất…cháu ông

Bộ máy HỒNG CHUYÊN không hiệu quả

HỒNG CHUYÊN…thất thoát thật đau lòng!


L.T.H.