Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

THƠ CHÍNH LUẬN. Thơ. Lê Trường Hưởng


THƠ CHÍNH LUẬN


Mây gió trăng hoa tuyết núi sông

Khơi nguồn thi hứng ở trong lòng

Đề tài khai thác như vô tận

Ý tứ viết hoài mãi chẳng xong

Thế thái ngày nay đang ngóng đợi

Nhân tình hiện tại vẫn chờ trông

Đấu tranh tiêu cực kèn xung trận

Chính luận như gươm giáo tấn công!


L.T.H.