Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

DẤU HỎI LỚN ? Thơ. Lê Trường Hưởng

CASA 212-400 - máy bay tuần thám biển hiện đại hàng đầu

                               Máy bay Casa 214-400
DẤU HỎI LỚN ?


Ca Sa hiện đại…rõ ban ngày

Thời tiết thế nào vẫn cứ bay

Cứu nạn tàu thuyền trên biển giỏi

Kiếm tìm người vật đại dương hay

Rơi do bay thấp sao…tan cánh?

Rớt bởi đổi trời lại…nát thây?

Dấu hỏi lớn đang còn đặt đó

Phoóc mô sa (Formosa) tái hiện nơi đây?


L.T.H.
                       Trục vớt Casa