Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

KHÓC…GA ĐA PHI (GADDAFI). Thơ. Lê Trường Hưởng

alt
              Gaddafi khi còn ở đỉnh cao quyền lực

KHÓC…GA ĐA PHI (GADDAFI)


Khốn nạn thân ông! ngoẻo mất rồi!

Tham quyền cho lắm ới Phi ơi!

To gan chống lại lời dân tộc

Lớn mật không theo ý mọi người

Độc ác tiếng than tràn mặt đất

Bạo tàn ai oán ngút trên trời

Gieo nhân đã đến ngày thu quả

Kết cục thảm thê cũng đúng thôi!

L.T.H.
Bài họa của Vũ Quốc Khánh:
ĐIẾU GADDAFI

Ai bảo tham lam lắm để rồi
Quên tình đất nước quốc dân ơi
Độc tài vơ vét bao tiền của
Phát xít mưu toan chống mọi người
Giầu có làm chi rồi cũng hết
Tham lam nhiều thế tiếng cùng trời
Vì quên lấy nghĩa tâm làm trọng
Để tiếng ngàn năm nhục nhã thôi
Vũ Quốc Khánh
Bài họa của Bs.Tản:
LẮM QUẢ BÁO
Thà ông chạy trốn trước cho rồi

Thảm chết như vầy thật xót ơi
Tham lắm làm chi đày một kiếp
Thèm chi mà lắm khốn thân người
Tưởng đâu tiền lắm khinh nhân quả
Ngờ lắm tiền đâu thoát ứng trời
Chính trị vẫn luôn trần trụi thế
Nghiệp sinh tốt xấu cũng mình thôi

Học trò trường thuốc
Bài họa của bác Lê Đức Thuận:
GIỌT LỆ ĐỒNG LOẠI
Gaddafi đó nát thân rồi
Giọt lệ cùng loài rỏ hỡi ơi!
Dân mở đường nhân khuyên thoái vị
Nước khai mạch nghĩa giữ toàn Người
Còn tham tàn ác thiêu nguồn đất
Muốn kế độc tài chống mệnh trời
Đế chế chuyên quyền gây nghiệp chướng
Kẻ nào đặc lợi cũng teo thôi
Lê Đức Thuận 23/10/2011
alt

      Và Gaddafi bị giết chết ngày 20 tháng 10