Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

QUÝT LÀM CAM CHỊU! Thơ. Lê Trường Hưởng

Chủ đầu tư xây dựng sai phép, cư dân chung cư bị buộc phải di dời

Chủ đầu tư xây dựng sai phép, cư dân chung cư bị buộc phải di dời
Chung cư Bảy Hiền Tower (TP HCM ) người dân bị đuổi ra
khỏi nhà do Chủ đầu tư xây dựng sai phép!


QUÝT LÀM CAM CHỊU!

                                
Quýt làm Cam chịu chính là đây!

Hành xử…bất nhân đến thế này!

Căn hộ tiền trao người nhập trạch

Chung cư cháo múc chủ buông tay

Cắt luôn điện nước sao mà khổ

Đuổi thẳng vỉa hè rõ thật gay

Trút tội đầu dân vô lý quá!

Bí thư Thăng xuống giải cho ngay!


L.T.H.Cư dân Chung cư Bảy Hiền Tower nhốn nháo vì bát ngờ bị đẩy ra đường!