Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

HỎI ÔNG MÔI TRƯỜNG! Thơ. Lê Trường Hưởng

Phát hiện đường ống khổng lồ dưới đáy biển Vũng Áng
Bộ Công An vào cuộc vụ Cá chết bất thường ở miền Trung

Không chỉ có cá ở tầng mặt, nhiều loài cá ở tầng đáy cũng chết hàng loạt. Ảnh chụp ven biển huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh): Quang Tiến.
Không chỉ có cá ở tầng mặt, nhiều loài cá ở tầng đáy cũng chết hàng loạt.
Ảnh chụp ven biển huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh): 
Quang Tiến.
HỎI ÔNG MÔI TRƯỜNG!


Ông bảo ống kia “cấp phép rồi”!

Cớ sao lại có khí tanh hôi?

Ngư dân tác nghiệp tìm ra đó!

Người lặn hành nghề phát hiện thôi?

Cá chết ken dầy bờ mắc lại

Thuyền neo san sát nước…nằm ngơi

Chưa điều tra đã buông lời…phán

Khuất tất chuyện gì chứ chẳng chơi!


L.T.H.


                                       Nhà máy ở Vũng Áng - Hà Tĩnh