Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

TỜ LỊCH ĐẦU TIÊN.Thơ.Lê Trường Hưởng

TỜ LỊCH ĐẦU TIÊN!

Tờ Lịch đầu tiên  xuất hiện rồi!
Dâng trào cảm xúc ở trong tôi
Điều gì mang đến cho nhân loại?
Chuyện sẽ xảy ra với thế thời?
Cầu chúc yên bình trên trái đất
Ước mong hạnh phúc khắp nơi nơi
Dân ta no ấm vui sung sướng
Đất nước mạnh giầu mãi đẹp tươi!

L.T.H.