Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

NGHE VÀ NGHĨ...Thơ. Lê Trường Hưởng


NGHE VÀ NGHĨ…

( Bát vĩ vận “ay” )

“Mềm dẻo” cao su hay…bún đây?

Cứ lùi cho đến…kịch tường này

Đất đai “bạn tốt” tranh vơ…lấy

Biển đảo “người nhà” độc chiêm ngay

“Có lý” râu hùm đừng vuốt đấy

”Có tình” kiện tụng tránh la rầy

“Chín điều lành”…nhịn hay là vậy

Chịu lép một bề “khôn khéo” thay!


L.T.H.

Chủ tich Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri Cần Thơ