Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

LO CHO ĐỘI TUYỂN! Thơ. Lê Trường Hưởng


LO CHO ĐỘI TUYỂN!


Thắng đậm Đài Loan đội nghiệp dư

Ngỡ mình tài giỏi sẽ sinh hư

Người ta “đẳng cấp” nên không nể

I Rắc “cửa trên” ắt chẳng từ

Rổ lớn chắc rằng lèn chật ních

Bao to dự đoán nhét...vô tư

Thương thay các cháu…suy dinh dưỡng

Đã phải lên Đài thượng võ ư?  L.T.H.