Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

CŨNG PHẢI QUA! tHƠ. Lê Trường Hưởng
CŨNG PHẢI QUA!


Bệnh tật xúm vào định hại ta

Bỗng nhiên lại mắc chứng Zo na

Thấy đau từng đợt sao kinh khủng

Nghe buốt mỗi cơn thật quá đà

Thân thể gồng lên mà hứng chịu

Hai tay nắm chặt chẳng buông ra

Kiên cường chiến đấu không lùi bước

Quái ác mấy rồi cũng phải qua!


L.T.H.