Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011

“ ÔNG ĐẠO LÝ “. Thơ. Lê Trường Hưởng


 alt

“ ÔNG ĐẠO LÝ “

                               Chân dung một ông hàng xóm

“có thói quen rao giảng:
“Làm con người phải sao cho xứng đáng
Đạo lý đề cao, sống có ích cho đời..."
Lời châu ngọc tuôn ra đẹp đẽ tuyệt vời
Đích thực ông phải là người mẫu mực
Trọng nghĩa khinh tài, ngời ngời đạo đức
Một tấm gương thật sáng cho người

Việc ông làm chỉ hơi...ngược với lời
Ông quí vợ cũng ngang bằng...nô lệ
Mọi việc vợ phải làm từ to đến bé
Vì ông đường đường là trụ cột gia đình
Bận…đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành
Mình ông lo, bằng kho người làm không xuể!
Ngày lại ngày cứ đều đều như thế
Ông ung dung đi bách bộ trong nhà
Chẳng chơi với ai từ trẻ đến già

Chẳng đi đâu: mọi thứ đều...ô nhiễm
Ông dạy con ngoan, chẳng đứa nào mắc nghiện
con thích mỗi...ăn chơi, không thích đi làm
con lao lý vài năm chắc hẳn bị oan
nếu con có hư cũng chính là tại mẹ!
( các cụ ngày xưa dạy không sai như thế )
Bậc quân tử như ông chỉ đúng trở lên
Bài giảng của ông chẳng một ai quên
Mong ông mở trường dạy tề gia, trị quốc! 

L.T.H.
alt