Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

" XỬ LÝ NGHIÊM "!(?) Thơ. Lê Trường Hưởng

Xử lý nghiêm: Formosa chôn 267 tấn chất thải ở trang trại xếp Công ty Môi trường
Xử lý nghiêm: làm thua lỗ 3.298,27 tỷ đồng ông Trịnh Xuân Thanh được đề bạt làm Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang

Vân vân và...Vân vân.


Formosa chôn 267 tấn rác thải tại trang trại của ông Lê Quang Hòa
Giám đốc công ty môi trường đô thị Kỳ Anh“ XỬ LÝ NGHIÊM  “!(?)


“Xử lý nghiêm” toàn thấy…nghỉ chơi?

Hãy mau hành động thế cho…lời!

“Giơ cao…đánh khẽ” từ xưa đã…

Thét lớn…nói êm hiện đó rồi

Trống lảng đến khi nào…trống dứt

Xuồng chìm cho tới lúc…xuồng trôi

Lòng tin không cánh mà…bay mất

Ngẫm lại đất này vẫn thế thôi!


L.T.H.


Ông Trịnh Xuân Thanh thời kỳ làm Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐQT 

Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) - Ảnh: PVC-MT