Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

TỘI ÁC TẦU. Thơ. Lê Trường Hưởng

Vụ cá chết bất thường, phát hiện đường ống khổng lồ dưới đáy biển          Cá chết trôi dạt vào bờ với mật độ dày đặc


TỘI ÁC TẦU!Đường ống khổng lồ dưới biển sâu

Phoóc Mô Sa ( Formosa ) thải chẳng sai đâu!

Mê Kông nước chặn đồng khô sớm

Vũng Áng độc ra Ca chết mau

“Bốn tốt” thực thi nhiều kế hiểm

“Chữ vàng” bày đặt lắm mưu sâu

“Nghìn năm đô hộ” hòng quay lại

Trời đất không tha tội ác Tầu!L.T.H.