Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017

TẾT KỶ DẬU XƯA...Thơ. Lê Trường HưởngTẾT KỶ DẬU XƯA…

Tết Kỷ Dậu xưa thỏa ước mong
Quân reo dậy đất rợp cờ hồng
Trên trời rơi xuống vây quân giặc
Dưới đất hiện lên lập chiến công
Tôn Sĩ Nghị tan sao hởi dạ
Sầm Nghi Đống chết thật vui lòng
Quang Trung Hoàng Đế danh lừng lẫy
Sông núi Ngài như vẫn dõi trông…

L.T.H.