Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2016

LŨ LỤT MIỀN TRUNG. Thơ. Lê Trường HưởngLŨ LỤT MIỀN TRUNG


Miền Trung luôn cực khổ trăm bề!

Vừa hạn cháy khô lại lũ về

Đồng ruộng trắng băng chìm ngập lúa

Cửa nhà lút mái vỡ toang đê

Của trôi mất sạch sao đau xót

Người chết tìm đâu thật thảm thê

Gánh hạn cho hai đầu đất nước

Miền Trung luôn cực khổ trăm bề!


L.T.H.