Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2016

NHÀ CÓ PHÚC! Thơ. Lê Trường Hưởng
NHÀ CÓ PHÚC!


Nhà kia một gai với ba trai

Hiếu thảo hiền ngoan lại giỏi tài

Xử thế khéo khôn hơn lắm kẻ!

Đối nhân mềm dẻo kém thua ai?

Mẹ ưng gì cũng chiều theo đúng

Cha thích chi thường chẳng dám sai

Roi vọt dạy con yêu quý lắm!

Sống chung hạnh phúc hưởng lâu dài!


L.T.H.