Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

QUÊN ĐI! Thơ. Lê Trường Hưởng

Ngày ba mươi tháng tư đã trôi qua ba mươi sáu năm! ( 30/4/1975 - 30/4/2011 )              
                 Đàm Vĩnh Hưng mà là "Văn công Việt Cộng" ư?

Thấm thoắt nay đà ba sáu năm
Vết thương vẫn rỉ máu âm thầm
Tha hương lâu chẳng nguôi thù oán
Sống gửi đang còn chất hận căm
Cùng giống Tiên Rồng sao lạc bước
Chung dòng máu Việt lại sai lầm
Quên đi! tất cả vì  quê mẹ
Góp sức vun trồng tưới bón chăm


L.T.H.

        Đón tiếp nhau như thế này sao?