Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

NGUYÊN NHÂN...VÔ CẢM ? Thơ. Lê Trường Hưởng

Vụ bị đâm thấu phổi khi cứu người ở Bắc Ninh...

Anh Nguyễn Hải Sơn cứu người bị nạn bị đâm thấu phổi
đang nằm điều trị tại Bệnh việnNGUYÊN NHÂN…VÔ CẢM ?

( Bát vĩ vận “ân” )

Phải chăng vô cảm có nguyên nhân ?
Cứu giúp người tai nạn rất cần
Vạ gió dính vào nên lấn cấn
Tai bay mắc phải buộc phân vân
Bước qua không biết sao nhiều bận
Nhắm mắt chẳng hay thật lắm lần
Lo sẽ phiền hà càng cẩn thận
Xóa đi “căn bệnh” tốt muôn phần !


L.T.H.