Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

LỜI TÂM HUYẾT GỬI NHÂN DÂN TRUNG QUỐC. Thơ. Lê Trường Hưởng

Quốc Gia hưng vong, thất phu hữu trách

http://tintuconline.com.vn/Library/images/16/2009/04/ngay21/vanly.jpg
                 Vạn Lý Trường Thành - Trung Quốc
http://aotrangoi.files.wordpress.com/2010/12/12-12g.jpg
        Biểu tình kỷ niệm sự kiện Thiên An Môn 4/6/1989

LỜI TÂM HUYẾT
GỬI NHÂN DÂN TRUNG QUỐC


Đau khổ thay nhân dân Trung Quốc!
Từ cổ xưa có được vui đâu
Các Vua thôn tính lẫn nhau
Sức người, sức của trút đầu dân đen

Dành quyền bính bao phen chinh chiến
Lệ ngập tràn vợ tiễn chồng đi
Trở về sum họp mấy khi
Xác thân vùi chốn sơn khê mịt mùng

Hoặc phu phen vô cùng  khổ cực
Việc dời non toàn sức con người
Trường Thành đã dựng lên rồi
Nhờ máu như suối, xương phơi trắng rừng

Từ Chiến Quốc(*) không ngừng chém giết
Khiến muôn dân rên xiết lầm than
Chịu bao nhiêu nỗi trái oan
Thảm cảnh nước mất nhà tan truyền đời

Đến ngày nay thế thời đã đổi
Mà lại thêm bao nỗi đắng cay
Thiên An Môn họ xuống tay
Thây chất như núi, máu đầy thành sông

Những tưởng dưới cờ hồng phấp phới
Vững bước đi thẳng tới tương lai
Nhưng mộng bành trướng không phai
Xua dân lấn chiếm đất đai của người

Láng giềng đã bao đời hữu hảo

Muốn bá quyền đã tráo trở luôn
Lưỡi Bò liếm…biển sạch trơn
Bộ mặt nhân nghĩa có còn nữa đâu!

Vẫn leo lẻo những câu dối trá
Miệng nam mô mà dạ…dao găm
Xảo quyệt kích động nhân dân
Việt Nam đang muốn chiếm dần biển Đông!

Nhận vơ váo mà không chứng cứ
Đảo Việt Nam lịch sử rõ ràng
Người dân Hoa đừng hoang mang
Hãy vì tình nghĩa lân bang ngàn đời

Chớ nên nghe những lời lừa phỉnh
Mà dấy lên ý định bá quyền
Dân tộc Việt vốn rất hiền
Sống đầy nhân nghĩa chẳng phiền gì ai

Giới lãnh đạo chỉ vài kẻ xấu
Phè phỡn trên xương máu nhân dân
Tỉnh táo phân biệt rất cần
Họ muốn kích động nhiều lần đừng nghe!

Hai dân tộc bạn bè sau trước
Đừng dại gì lại rước binh đao
Mối tình hữu nghị bang giao
Cùng nhau gìn giữ làm sao vững bền!

L.T.H.

(*)Thời đại Chiến Quốc (Chữ Hán: 戰國時代/战国时代; bính âm: Zhànguó Shídài) kéo dài từ khoảng thế kỷ 5 TCN tới khi Trung Quốc thống nhất dưới thời Tần năm 221 TCNNhân dân Trung Quốc không quên vụ thảm sát đẫm máu
ở Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989!
                    Nổi dậy ở Nội Mông
                   Nổi dậy ở Nội Mông