Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

THỰC MỤC SỞ THỊ Ở VIỆN. Thơ. Lê Trường Hưởng                                    Ảnh minh họa                                      Ảnh minh họa


THỰC MỤC SỞ THỊ Ở VIỆN !

Ba “Quý bệnh nhân” chỉ…một giường!
Người nhà chăm sóc thấy mà thương
Cả ngày vạ vật lo nhiều việc
Suốt tối phơi mình mặc gió sương                                          
Tiền hết “hồi hương” đâu quá lạ
Gạo không “xuất Viện” vẫn như thường
Về quê…chờ chết sao đau đớn!
Tấm Nhiễu chẳng còn phủ giá gương !

L.T.H                                        Ảnh minh họa


                                  Ảnh minh họa