Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

NƯỚC BIỂN MIỀN TRUNG “ĐẠT CHUẨN”? Thơ.Lê Trường Hưởng

Nước biển miền Trung đạt quy chuẩn để tắm, nuôi trồng Thủy sảnBộ trưởng Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà (giữa) cùng thứ trưởng
 Võ Tuấn Nhân (đầu tiên bên trái) tắm biển Cửa Việt. Ảnh: Quang Hà.


NƯỚC BIỂN MIỀN TRUNG “ĐẠT CHUẨN”?


Trần Hồng Hà tắm biển miền Trung!

Về vợ chắc chi dám…ngủ cùng?

Chất độc hết rồi trong…báo cáo

Biển lành “đạt chuẩn” ở…tin chung?

Mưa to khôn lỏi ra bơi lội

Nước lớn “ma lanh” xuống vẫy vùng

Xoa dịu lòng dân màn diễn vụng

Giống nòi ảnh hưởng tội không dung!


L.T.H.

Hiểm họa 70 năm! :