Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

HÀ NỘI…CÂY! Thơ. Lê Trường Hưo

Hà Nội sẽ trồng mới 1 triệu cây xanh
Hơn 600 cây xanh đổ trong đêm bãoHÀ NỘI…CÂY!


“Hà Nội sẽ trồng một triệu cây…

Bốn trăm (*) gốc sống bão qua…bay!

Bí Thư để lại gia tài đấy

Chủ Tịch truyền cho của cải đây

Gió thổi…nhẹ nhàng mà đổ sạch

Mưa rơi…mát mẻ đã nghiêng đầy

Phố phường trơ trụi như…không nón

Bộ mặt Thủ Đô thấy xót thay!


L.T.H.

(*) Con số do VTV buổi 19g ngày 28/7/2016 đưa.