Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2016

KHỞI KIỆN LÊN FAO! Thơ. Lê Trường Hưởng
KHỞI KIỆN LÊN FAO ! (*)


Xuất khẩu gạo hai nước đứng đầu

Việt nhì nhất Thái chứ ai đâu?

Góp công chống đói toàn nhân loại

Chung sức làm no khắp Địa cầu

Đập chắn mưu thâm dòng chảy chậm

Người ngăn kế hiểm hạn lan mau

Khô rang mặn lấn tiêu mùa vụ

Khởi kiện lên FAO xử bọn Tàu!


L.T.H.

(*) FAO: Food and Agriculture Organization- Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc