Thứ Hai, 6 tháng 12, 2010

THỤY MIÊN. Thơ. Lê Trường HưởngRượu vào thơ lại ra
Trong ngất ngây la đà
Người thi sĩ ngồi viết
Những vần thơ bao la

Hoặc chìm trong khói thuốc
Như sương giăng phía trước
Nàng Thơ chợt hiện ra
Người thi sĩ thấy được

Trong trạng thái thuỵ miên
Những tứ thơ bay lên
Người thi sĩ kéo xuống
Dàn ra trang giấy liền

Trông như mơ màng ngủ
Mà tứ, vần nhiều thứ
Nàng thơ lượn bay quanh
Mang đến cho đầy đủ

Trong trạng thái thuỵ miên
Người thi sĩ thật hiền
Sức viết ngầm mạnh mẽ
Mà giống như ngồi thiền

L.T.H.