Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

ĐIỀU TRA KẾT LUẬN. Thơ. Lê Trường Hưởng

Vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung Việt Nam 2016


ĐIỀU TRA KẾT LUẬN?


( Bát vĩ vận “ơi” )


Điều tra lâu thế các Ngài ơi?

Cá chết đã qua cả tháng trời!

Không thấy “Chức năng” lên tiếng nói

Chẳng nghe “Khoa học” xuống đôi lời

Hay là “Thế lực” nào thò tới

Có phải “Đồng tiền” đó bỏ lơi

Kết luận khách quan dân ngóng đợi

Lương tâm trách nhiệm phải đồng thời!


L.T.H.