Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

NGÀY 2 THÁNG 9. Thơ. Lê Trường HưởngNGÀY 2 THÁNG 9


Tuyên ngôn độc lập sấm  vang rên

Nước Việt bản đồ đã có tên

Nô lệ phá tan vùng đứng dậy

Xích xiềng đập nát ngẩng đầu lên

Lầm than cực khổ dần tan hết

Hạnh phúc ấm no mãi vững bền

Một giải non sông tràn nắng đẹp

Ơn Người khai phá đắp xây nên!


L.T.H.