Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

MỘT TRUNG QUỐC! Thơ. Lê Trường Hưởng

Ông Trump xét lại chính sách Một Trung QuốcÔng Trump Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ và bà Thái Anh Văn Tổng thống Đài Loan. Ảnh: APMỘT TRUNG QUỐC!

“Một Trung Quốc” chính sách đề ra
Áp đặt ngoại giao các Quốc gia
Đài Bắc thuở xưa là một nước
Chi Na lúc đó mới manh nha
Ông Trump nhậm chức đòi xem lại
Nước Mỹ thay người muốn xét qua
Chẳng chấp nhận cho ai…ấn định
Chờ coi quyết định của Cờ Hoa!

L.T.H.


         Chính sách "Một Trung Quốc" của...Trung Quốc