Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

DẠY CON...HƯ! Lê Trường Hưởng
DẠY CON…HƯ!

Nhà kia thấy cũng khá đông con
Trộm cắp đôi khi bị phạt đòn
Vun vút tiếng roi sao táng đởm
Oang oang lời bố thật kinh hồn
Nào hay mông có…mo cau độn
Đâu biết lưng cho…chiếc gối đôn
Cứ ngỡ “xử nghiêm” Cha vẫn nói
Chẳng ngờ càng thấy chúng…hư hơn!

L.T.H.