Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

BÁNH CHƯNG BÁNH DÀY VÀ TẾT VUA HÙNG. Thơ. Lê Trường Hưởng
BÁNH CHƯNG BÁNH DÀY
VÀ TẾT VUA HÙNG!

Giặc Ân tan, Vua Hùng thứ sáu
Muốn tìm con, ngôi báu truyền cho
Con nào? Vua vẫn đắn đo
Làm sao giữ được cơ đồ Tổ Tiên?

Dịp đầu Xuân Vua liền phán bảo
Các con thi sáng tạo món ăn
Ngon lành bổ dưỡng rất cần
Sâu xa Ý nghĩa mười phần tốt hơn

Đạt điều này Giang sơn gấm vóc
Ta truyền cho phút chốc về tay!
Thế rồi hạn định tới ngày
Các Hoàng tử đến để bầy cỗ ra

Chỉ muốn được Vua cha vừa ý
Bao sơn hào hải vị dâng lên
Rất nhiều món lạ mà…quen
Nhìn qua Vua đã phán liền không ưng!

Chàng Lang Liêu vội bưng mâm bánh
Thật đơn sơ sao sánh được bằng
Nhưng Liêu đĩnh đạc tâu rằng:
Bánh Dày tròn tựa mặt trăng mặt trời

Bánh Chưng giống quá thôi: trái đất (*)
Gạo nuôi người là bất ly thân
Lá Dong gói cũng thật cần
Đậu xanh với thịt làm nhân cũng vì:

Tình cha mẹ không gì so sánh
Ấp ủ trong chiếc bánh Chưng này

Vua Hùng: ý nghĩa lớn thay
Hoàng tử mười tám đợi ngày lên Ngôi!

Lang Liêu thấy rạng ngời nét mặt
Tài đức cao về nhất kỳ này
Bánh Chưng cùng với bánh Dày
Đã thành tục lệ từ đây lưu truyền!

Tết Vua Hùng rất nên sửa lại
Tết lâu nay vẫn phải theo…Tầu!
“Thoát Trung” ta hãy làm mau
“Nghìn năm Bắc thuộc” từ lâu qua rồi!

L.T.H.

(*) Thời đó người ta vẫn quan niệm Trái đất có hình vuông.