Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

MÁCH ÔNG TỔNG BÍ THƯ! Thơ. Lê Trường Hưởng

Tổng Bí Thư: Không ít cán bộ quan cách, cửa quyền như "Ông Vua con"

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại bài học sâu sắc Nguyễn Trãi đã rút ra thuyền bị lật mới biết sức dân mạnh như sức nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại bài học sâu sắc Nguyễn Trãi
đã rút ra "thuyền bị lật mới biết sức dân mạnh như sức nước".

MÁCH ÔNG TỔNG BÍ THƯ!


Đã thấy chưa Ông Tổng Bí Thư?

Đảng viên không ít đã sinh…hư

“Vua con” riêng cõi hằng mong muốn

Chúa tể một phương mãi chẳng từ!

Học tập tác phong…sao vậy nhỉ?

Noi gương đạo đức…thế này ư?

Lòng tin…theo nước chìm sâu xuống

Đầy Tớ…mồm thôi phải loại trừ!


L.T.H.