Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

VÀI LỜI…MỘC MẠC! Thư ngỏ. Lê Trường HưởngVÀI LỜI…MỘC MẠC!


Kính thưa Chủ nhiệm Nguyên Hùng!
Vài lời…mộc mạc  tỏ cùng quý Ông
Đến nay đã sáu năm ròng (2008-2014)
Tôi nhập Oép Blốc (vnweblogs) dầy công viết bài
Biết mình chẳng phải giỏi tài
Cố mang lực…kiệt viết hoài không thôi
Trên nghìn bài đã đăng rồi
May, người chê ít, nhiều lời ngợi khen
Đủ mọi đề tài đưa lên
Đủ mọi thể loại chẳng…hèn kém chi
Nhân tình thế thái nhiều khi
Ngang trái không thể mũ ni…che vào
Thời sự nóng bỏng làm sao
“Thất phu hữu trách” lẽ nào bỏ qua?
Bọn quan tham phải vạch ra
Hại dân hại nước chính là giặc đây!
Không trừ mau được bọn này
“Tồn vong chế độ” có ngày tiêu tan
Cậy quyền, ỷ chức làm càn
Dân tình điêu đứng trái oan càng nhiều
Nói thẳng, nói thật là điều
Chẳng thể đúng hướng, xuôi chiều…truyền thông
“Bộ phận không nhỏ” mếch lòng
Chắc là sẽ nhắc nhở ông…coi chừng?
Hắc Cơ vào…xóa đã từng
Nhưng tôi “nhậy cảm” chẳng dừng được đâu!
Nếu đúng tôi sẽ đi mau
Chẳng để Ông phải giơ đầu chịu thay!
Xin lưu ý một điều này
“Ưu tiên” thuộc diện trước đây không tiền
Vẫn nộp ủng hộ không quên
Nếu Ông bảo “đóng” tôi liền nộp ngay!
Trang tôi đừng để thế này
Chẳng làm gì được bó tay thật buồn!
Xin Ông sửa lại cho luôn
Phục hồi như cũ để còn giao lưu
Nếu không lại phải…nghỉ hưu
Tìm ai tốt bụng muốn cưu mang mình
Mấy lời mộc mạc chân tình
Viết ra thư ngỏ kính trình quý Ông!

L.T.H.