Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

VIẾNG BẠN. Thơ. Hoàng LộcVIẾNG BẠN một bài thơ hay, cảm động nhà thơ Hoàng Lộc viết từ thời kháng chiến chống Pháp. Hôm nay, nhân sự kiện 2 máy bay bị rơi, 10 chiến sĩ ta hy sinh, đọc lại bài này tôi thấy có cái gì đó trùng hợp; Xin đăng lại để quý vị cùng suy ngẫm…


VIẾNG BẠN

Hôm qua còn theo anh
Đi ra đường quốc lộ
Hôm nay đã chặt cành
Đắp cho người dưới mộ

Đứa nào bắn anh đó
Súng nào nhằm trúng anh
Khôn thiêng xin chỉ mặt
Gọi tên nó ra anh!

Tên nó là đế quốc
Tên nó là thực dân
Nó là thằng thổ phỉ
Hay là đứa Việt gian?

Khóc anh không nước mắt
Mà lòng đau như thắt
Gọi anh chửa thành lời
Mà hàm răng dính chặt.

Ở đây không gỗ ván
Vùi anh trong tấm chăn.
Của đồng bào Cửa Ngăn
Tặng tôi ngày phân tán.

Mai mốt bên cửa rừng
Anh có nghe súng nổ
Là chúng tôi đang cố
Tiêu diệt kẻ thù chung.

Hoàng Lộc