Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016

HOAN HÔ PHI LÍP PIN! Thơ. Lê Trường Hưởng


Toàn văn Thông cáo Báo chí của Tòa Trọng tài biển Đông

                              Tòa Trọng tài Thường trực (PCA)


HOAN HÔ PHI LÍP PIN!

( Bát vĩ vận "o" ) 

Dũng cảm đương đầu Đế quốc to!

Binh hùng tướng mạnh mặc vô lo

“Lưỡi Bò” khởi kiện không hề sợ

“Chín Đoạn” trình Tòa chẳng đắn đo

Công lý giờ đây đà tỏ rõ

Chủ quyền hiện tại hết lu mờ

Tiền phong chiến đấu anh hùng đó

Giúp khắp biển Đông mãi tự do!


L.T.H.


  Điện Hòa Bình, trụ sở PCA ở thành phố The Hague, Hà Lan - Ảnh REUTERS