Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

NGÀY ẤY ĐÂU RỒI? Thơ. Lê Trường Hưởng


NGÀY ẤY ĐÂU RỒI?


Ngày ấy đâu rồi Hà Nội ơi?

Cờ hoa nhuộm đỏ cả bầu trời

Phố nghe rầm rập trên đường phố

Người đón tràn vui ánh mắt người

Hy vọng bừng lên khuôn mặt sáng

Niềm tin hé mở cặp môi cười

Sáu hai năm bóng câu vùn vụt

Ngày ấy đâu rồi Hà Nội ơi?


L.T.H.