Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

ĐỀ TÀI GÌ ĐÂY? Thơ. Lê Trường Hưởng
ĐỀ TÀI GÌ ĐÂY?Mây gió trăng hoa tuyết núi sông

Đề tài khai thác nhẹ trong lòng

Đâu lo ý tứ này sai phạm

Nào sợ chữ câu đó trái không

Vì Thế thái bao điều ngóng đợi

Bởi Nhân tình lắm nỗi chờ trông

“Thất phu hữu trách…” sao quay mặt?

Mài bút mà xung trận tấn công!L.T.H.