Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

VU LAN VÒ XÉ TÂM CAN…Thơ.Lê Trường Hưởng


VU LAN VÒ XÉ TÂM CAN…


Giọt lệ Vu Lan lã chã rơi

Cảm thông mưa cũng đẫm bầu trời

Xót xa Người gánh gian nan mãi

Thương nhớ Mẹ đeo khổ suốt đời

Vất vả cơ hàn còn ở lại

Đàng hoàng sung túc lại xa rời

Công ơn trời bể chưa đền đáp

Vò xé tâm can thế hỡi ơi!


L.T.H.