Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

NGỤY VĂN THÀ. Thơ. Lê Trường Hưởng

 Kỷ niệm ngày Thương Binh, Liệt Sĩ 27 tháng 7

36 năm trôi qua, chiến tranh đã lùi xa.Tổ Quốc và nhân dân đã làm những gì có thể làm được để tỏ lòng biết ơn  đối với Thương Binh, Liệt Sĩ, những người anh hùng đã vì Đất Nước hy sinh hoặc để lại một phần máu thịt của mình ở chiến trường. Tôi lại chạnh lòng nghĩ đến những người anh em “phía bên kia “nào ai mạc mặt, nào ai gọi hồn…”như Ngụy Văn Thà-Một thiếu tá Hải Quân “Ngụy”. Trong cuộc chiến đấu không cân sức chống quân xâm lược Trung Quốc bảo vệ Hoàng Sa năm 1974; anh đã anh dũng lao thẳng vào tàu địch hy sinh oanh liệt chứ không chịu lùi bước.Anh cùng đồng đội cửa anh cũng cùng dòng giống Tiên Rồng, máu đỏ da vàng như chúng ta, cùng chung mục đích bảo vệ đất nước . Lẽ nào hành động anh hùng như thế không được tôn vinh?
Hải Quân Thiếu Tá (VNCH) Ngụy Văn Thà,
hạm trưởng Chiến hạm Nhật Tảo HQ.10,

hy sinh tại Hoàng Sa, Việt Nam 1974...NGỤY VĂN THÀAnh tên là Ngụy Văn Thà
Bảo vệ Tổ Quốc thật là vẻ vang

Bẩy tư (1974) “Trung Cộng” lẻn sang
Hoàng Sa biển đảo đàng hoàng chiếm luôn
Cuộc chiến một mất một còn
Giặc Tàu tàn bạo đông hơn nhiều lần
Lao thẳng tàu địch quên thân
Hy sinh anh dũng dâu cần đắn đo?

- Bạn…giữ hộ Đảo không lo
(Người ta đã giải thích cho dân mình)
Bây giờ mọi việc rõ rành
”Đồng chí” xấu bụng, quân bành trướng tham
Ta bận giải phóng miền Nam

Sức ta không đủ, mưu gian đoạt liền!

Khi đã thống nhất hai miền
Ta cám ơn bạn, bạn liền…chối quanh

Di dân, xây dựng linh đình
Bảo Hoàng Sa đó…của mình từ lâu!

Bài học về…bãi thải Trâu
Ông cha đã dạy thấm sâu tháng ngày!

Ngụy Văn Thà chết thương thay!
Nếu Anh chiến thắng, Đảo này vẫn ta!
Cùng giống Rồng Tiên sinh ra
Chung dòng máu đỏ chan hòa yêu thương
Đành rằng đi khác con đường
Nhưng cùng nhằm đến một phương: nước nhà

Chiến tranh giờ đã lùi xa
Anh em vui sống thuận hòa ấm êm
Hy sinh vì nước hãy xem
Ngụy Văn Thà xứng nêu lên bảng vàng
Vì Đất Nước chết vẻ vang
Lẽ nào không sánh ngang hàng với ai?L.T.H.

Xem thêm: http://ngominh.vnweblogs.com/post/2246/309664