Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011

XUÂN ĐẾN. Thơ. Lê Trường Hưởng 
Xuân vừa mới đến khắp quê hương
Thôi thúc từng ngày, nhịp khẩn trương
Chắp cánh cùng bay lên quĩ đạo
Tháo dây sánh bước dưới con đường
Bạn bè hoạn nạn lòng thông cảm
Đồng loại khổ đau dạ xót thương
Góp sức, chung tay vì đất nước
Niềm vui, hạnh phúc toả muôn phương

L.T.H.