Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

RƯỚC ĐƯỢC CỤ RÙA! Thơ. Lê Trường Hưởng


             Cụ Rùa đã được "nhập Viện"Bấm vào đây để xem diễn biến việc rước Cụ Rùa

RƯỚC ĐƯỢC CỤ RÙA!


Hoan hô bộ đội Đặc Công

Đã rước được Cụ thành công đợt này!
Thất bại, rút kinh nghiệm ngay
Đề ra phương án tập ngày, tập đêm
Lưới giăng cũng cải tiến liền
Lại thêm kiệu sắt vững bền, yên tâm
Thuỷ Tạ, thấy chỗ Cụ nằm
Lưới rủ kín mít âm thầm bao quanh
Biết con cháu thật tận tình
Cụ đã nguôi giận, đầm mình lặng yên
Kiệu rước êm ái tiến lên
Cụ cũng chậm rãi theo liền đến nơi
Bể lớn chữa trị đây rồi
Cụ ưng ý nhận, nghiêng người vào trong
Công việc rước Cụ đã xong
Toàn dân đều thấy vui lòng, hết lo
Thành Phố đã chẳng so đo
Chi kinh phí lớn dành cho việc này
Hợp lòng dân, tốt lắm thay!
Niềm tin, hy vọng mỗi ngày tăng thêm
Nguyễn Ngọc Khôi sáng cái tên
Chỉ huy tài giỏi lập nên công đầu
Đội đón rước tiếp theo sau
Thực thi nhiệm vụ thật mau, tuyệt vời
Cụ đã “nhập Viện” xong rồi
Chuyên gia chữa trị mọi người chờ trông
Chóng lành bệnh: điều hằng mong
Cùng tồn tại với non sông đời đời
Cụ là báu vật đất trời
Chứng nhân lịch sáng ngời, linh thiêng!L.T.H. 

Người d
ân Hà Nội hồi hộp theo dõi việc rước Cụ Rùa

                Kiệu sắt đã sẵn sàng

       Lưới giăng cũng đã sẵn sàng
                  Vận chuyển kiệu sắt ra vị trí
           Mọi người chung tay kéo lưới rước Cụ đi

      Ròng rọc kéo kiệu Cụ lên để đưa vào Bể chữa trị
    
Cụ Rùa đã "nhập Viện" an toàn chờ được chữa trị