Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

Đường Thi Quán-CAO BỒI GIÀ

Nhân bài thơ "tự bạch" trên, xin có đôi vần tặng thi sĩ Vũ Quang Huy-Cao Bồi Già

VŨ QUANG HUY


Mẹ cha tên đặt Vũ Quang Huy

Trăn trở suốt ngày nghĩ với suy

Theo cụ Tú Xương đòn bút giáng

Học thầy Nguyễn Khuyến võ văn thi

Tung hoành trang giấy không kinh hãi

Rong ruổi cuộc đời chẳng sợ chi

Bạn gọi “Cao Bồi” đầy quý mến

Con đường đã chọn vững vàng đi!


Lê Trường Hưởng