Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

BÍNH THÂN NÓI VỀ KHỈ.Thơ. Lê Trường HưởngBÍNH THÂN NÓI VỀ KHỈKhỉ Vàng nay thấy đã nhiều rồi

Khỉ Mốc má đùi trắng đấy thôi

Khỉ Mặt Đỏ nâng ly uống rượu?

Khỉ Đuôi Dài hái quả làm mồi

Khỉ Đuôi Lợn quẩn quanh trên đất

Khỉ Đại Thánh náo động tận trời

Khỉ Việt Nam thật là quý hiếm

Khỉ thân người chớ hại bầy tôi!


L.T.H.