Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

THĂM EM. Thơ. Lê Trường HưởngThăm em, trời đã ngả sang chiều
Sương phủ mịt mù, gió hắt hiu
Khóm Liễu ven hồ xoà  lặng đứng
Hàng cây đường dạo ngả liêu xiêu
Cảnh xưa chốn ấy nhìn thưa thớt
Người cũ nơi đây gặp chẳng nhiều
Đơn chiếc trong căn nhà trống vắng
Mai xa, càng lạnh biết bao nhiêu…

L.T.H.