Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016VNWEBLOGS!

Phúc bất trùng lai họa bất kỳ!
Vi en oép blốc đã nhiều khi
Hăc Cơ cố sức làm tan nát
Quản Trị gắng công để bảo trì
Chìm nổi khó khăn đâu có ngại
Thăng trầm vất vả chẳng nề chi
Muôn người sát cánh lòng như một
Trục trặc rủi ro sẽ mất đi!

L.T.H.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét