Thứ Hai, 5 tháng 9, 2016

THU MUỘN. Thơ. Lê Trường Hưởng
THU MUỘN


Áo choàng xanh vẫn khoác hàng cây

Mặt đất tịnh không lá rụng đầy

Bão tố ầm ào con nước ngập

Phong ba vần vũ đám mây bay

Trên cành Lan tỏa hương say đắm

Dưới nước Sen khoe sắc ngất ngây

Hạ vẫn dùng dằng đi chẳng dứt

Sao Thu muộn đến ngóng từng ngày…


L.T.H.