Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

XIN CHÚA BAN PHƯỚC LÀNH! Thơ. Lê Trường Hưởng

XIN CHUA BAN PHƯỚC LÀNH!!

“Chúa đã bỏ ta”…thật thế sao?
Đau thương khắp chốn lệ tuôn trào
Thiên tai dồn dập con người mất
Nhân họa liên hồi của cải hao
Khói lửa chiến tranh chưa lụi bớt
Hận thù sắc tộc vẫn lên cao
Phước lành xin hãy ban nhân loại
Cầu nguyện không nghe có lẽ nào?

L.T.H.