Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

ĐẤT...NGẠT! Thơ. Lê Trường Hưởng
ĐẤT…NGẠT!


Sát sạt toàn khe để…lách qua

Ken nhau dầy đặc những ngôi nhà

Vỡ lòng Mẫu giáo tìm nơi khác

Trường học nhà thương kiếm chỗ xa

Sân tập thầm mơ bao bạn trẻ

Đường đi ao ước lắm người già

Hạ tầng đào lấp gây phiền phức

Đất ngạt cho ai…rộng túi ra?


L.T.H.