Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016

Nhân xem "Hình ảnh đón Xuân" tặng anh Nguyễn Gia Khanh cùng đại gia đình bài thơ "Ngũ phúc". Năm mới chúc toàn gia quyến đầy đủ "Ngũ phúc" mọi sự như ý muốn!
Xin mời quý vị cùng vui họa!

NGŨ PHÚC 五福

Ngũ phúc (五福 ) Bính Thân đã nhập môn!
Phú () giàu lắm của cháu và con
Quý () sang trọng mãi cùng gia tộc
Thọ () thật lâu bền với nước non
Khang () sức khỏe dù già vẫn có
Ninh () bình an dẫu lão luôn còn
Nguyễn Gia Khanh Tổ tiên phù hộ
Ngũ phúc (五福 ) Bính Thân đã nhập môn!

Lê Trường Hưởng

( http://letruonghuong.blogspot.com/
http://lthuong.vnweblogs.com/ )


       Nguyễn Gia Khanh bên bàn thờ Tổ tiên và trong bữa cơm tất niên cùng gia đình